mp-close
mss-mapa

Socjopata – kto to jest? Z definicji to człowiek, który należy do grupy ludzi z zaburzeniami osobowości o charakterze nabytym. Socjopata ma cechy związane z nieprawidłowym procesem socjalizacji oraz trudnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa. Spotykacie się na co dzień, mówicie dzień dobry, może spotykacie się od czasu do czasu. Socjopaci utrzymują relacje, by manipulować innymi i dążyć do zrealizowania swoich celów, nie zważając na dobro drugiego człowieka. 

 

Socjopata a psychopata 

Socjopata często bywa mylony z psychopatą, ale w rzeczywistości używanie obu tych pojęć jako synonimów jest błędem. Psychopata, narcyz i manipulant to trzy mroczne osobowości, z którymi nie uda się stworzyć zdrowych relacji. Toksyczne związki z narcyzem zawsze kończą się znacznym uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Wiele osób, które zerwały bliską relację z narcyzem, twierdzi, że gabinet psychoterapeuty jest najlepszym sposobem na powrót do równowagi emocjonalnej po toksycznym małżeństwie lub związku partnerskim. Co ciekawe istnieje osobowość nazywana przez psychologów „narcystyczny socjopata”, który wykazuje cechy zarówno narcyzmu, jak i socjopatii, które są dwoma różnymi zaburzeniami osobowości. 

Kim jest narcyz? Zakochany w sobie narcyz ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości i często nie przejmuje się potrzebami innych. Narcyzm może objawiać się w dwóch formach: narcyza wielkiego, który wierzy, że jest bardzo ważny jak orzeł wśród kur w kurniku i narcyza wrażliwego, który czuje się zraniony i urażony, kiedy nie jest obsypywany komplementami. Obie formy narcyzmu wiążą się z kompletnym brakiem empatii dla innych. 

Kim jest socjopata? To osoba lekceważąca normy i zwyczaje obowiązujące w danej kulturze lub środowisku. Socjopata działa bez jakichkolwiek skrupułów, nie liczy się z uczuciami innych, manipuluje ludźmi i nie ma przy tym poczucia winy. Socjopaci są inteligentni i agresywni. Przyjmują różne strategie prowadzące do upragnionego przez nich finału. Potrafią np. zakładać maskę normalności, by wtopić się w tłum albo używać uroku osobistego, by za wszelką cenę osiągnąć zamierzone cele własne. 

Osoba o skłonnościach narcystyczno-socjopatycznych w rozmowie koncentruje się przede wszystkim na mówieniu o sobie. Natomiast, jeśli poświęca komuś czas, to tylko po to, żeby poznać, zapamiętać i wykorzystać później słabości tej osoby. 

Socjopata – definicja według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób

Socjopata to osoba, która wykazuje cechy socjopatii zaliczanej do zaburzeń osobowości według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Osobowość o takich cechach jest nazywana dyssocjalną (wcześniej określaną psychopatyczną) i charakteryzuje się brakiem umiejętności przystosowania się do życia w społeczeństwie. Inne źródła podają definicję socjopaty jako osoby z zachowaniami antyspołecznymi, która ma zaburzenia osobowości charakteryzujące się zachowaniem odbiegającym od norm, oczekiwań oraz kultury. Socjopata to osoba, która lekceważy zwyczaje, nie liczy się z uczuciami innych ludzi, manipuluje oraz krzywdzi bez poczucia winy. 

Socjopata nie wie, co to empatia, współczucie czy ciepłe relacje. Nie wynika to z jego złej woli, ale z niezdolności do tworzenia związków bazujących na zdrowej więzi. Nie rozumie, co to znaczy krzywdzić drugiego człowieka, ponieważ żyje w bańce egocentryzmu. Krzywda dzieje się tylko wtedy, gdy odczuwa ją sam socjopata.

Kim jest socjopata i jak go rozpoznać? 

Główne objawy charakteryzujące socjopatę to m.in. traktowanie innych przedmiotowo. Kolejna cecha, która zdradza socjopatę to nieumiejętność dostosowania się do ogólnie obowiązujących norm oraz wykorzystywanie innych do osiągania swoich celów. Na forach dyskusyjnych często pojawiają się pytania: Co to znaczy osoba socjopatyczna? Czy socjopata ma wyrzuty sumienia? Jak zachowuje się socjopata? Jak sprawdzić, czy ktoś jest socjopatą? Zobacz, jakie cechy ma socjopata, co charakteryzuje osobowość socjopatyczną i jak rozpoznać socjopatę w życiu prywatnym oraz zawodowym. 

Cechy socjopaty: 

 • brak empatii i współczucia, brak umiejętności dostrzegania potrzeb oraz uczuć innych osób; 
 • nie bierze odpowiedzialności za własne zachowania, zrzuca winę na innych;
 • nie ma wyrzutów sumienia, gdy popełni błąd lub wyrządzi innej osobie krzywdę; 
 • manipuluje i wykorzystuje innych do swoich celów. 

Czy socjopata kocha swoje dzieci? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy socjopata potrafi kochać swoje dzieci? Czy socjopata ma jakieś głębsze uczucia? Czy socjopata może kogoś kochać? Socjopatów charakteryzują nieprzewidywalne zmiany zachowania, dlatego w jednej chwili mogą kochać, a w drugiej nienawidzić. Wobec tego związek z socjopatą jest pozbawiony stałych uczuć i troski oraz stabilności i wsparcia, na które partner osoby socjopatycznej mógłby liczyć. 

Lojalność i uczciwość u socjopaty stoi pod znakiem zapytania. Socjopaci z reguły są nieuczciwi i nielojalni, jednak jeśli przyjmą maskę kogoś oddanego, potrafią przez pewien czas okazywać lojalność aż do uzyskania swojego celu. Na pierwszych etapach relacji miłosnej socjopaci mogą wydawać się interesujący, ponieważ próbują oczarować partnera. Jednak później pokazują swoje prawdziwe oblicze. By osiągnąć własne cele, często kłamią, wykorzystują innych oraz wyraźnie lekceważą obowiązujące normy i przyjęte zwyczaje społeczne.

Socjopatka – co to za partnerka w związku? 

Socjopatka w związku to osoba, która wykazuje cechy socjopatii, co może prowadzić do wyzwań i trudności w relacjach międzyludzkich. Cecha, która prawie zawsze charakteryzuje socjopatkę w związku miłosnym to manipulacja. Socjopatki często manipulują swoimi partnerami, aby osiągnąć swoje cele, używając perfidnej taktyki. Wśród metod socjopatki pojawia się szantaż emocjonalny: na początku realizowania swojej strategii próbują wywołać poczucie winy u swojego partnera, a później starają się egzekwować „fanty”. 

Socjopatki mają trudności z odczuwaniem empatii wobec innych, co oznacza, że mogą lekceważyć potrzeby emocjonalne i uczucia swojego partnera. Nie są przy tym oziębłe lub obojętne, ponieważ cechą socjopatki jest zachowanie impulsywne, co może prowadzić do nieprzewidywalnego przebiegu wydarzeń. Partner socjopatki nie może liczyć na lojalność i uczciwość, a to często popycha go do kontrolowania partnerki i zazdrości małżeńskiej. Przyłapana na kłamstwie lub zdradzie socjopatka nie okazuje poczucia winy ani skruchy, nawet jeśli swoim działaniem wyrządza krzywdę innym. 

Co ciekawe na początku miłosnej relacji socjopatki dążą do szybkiego przechodzenia przez poszczególne etapy związku. Chcą szybko przejść do etapu, w którym zdobędą całkowitą kontrolę nad partnerem, zanim ten zorientuje się z kim ma do czynienia. 

Cechy socjopatki: 

 • manipulacja, 
 • brak empatii, 
 • impulsywność, 
 • nielojalność,
 • nieuczciwość, 
 • brak poczucia winy,
 • bardzo szybkie przechodzenie przez kolejne etapy związku. 

Bombardowanie miłością i inne triki socjopaty/ki 

Socjopatka wykorzystuje swoją kobiecość do manipulowania partnerem. Socjopaci, niezależnie od płci, mają tendencję do manipulowania innymi, braku empatii i chętnie wykorzystują ludzi, nawet najbliższych dla własnych korzyści. Socjopatka może używać różnych taktyk, takich jak manipulacja emocjonalna, psucie reputacji i manipulowanie faktami na swoją korzyść. 

Love bombing to technika stosowana przez socjopatów obu płci. Polega na dawaniu drugiej osobie oznak miłości w sposób zaskakująco nieadekwatny do etapu znajomości, nieracjonalny, a przede wszystkim interesowny. 

Socjopata/ka może zasypywać drugą osobę komplementami, miłymi słowami, przekonywać, że jest przyjacielska i chce nawiązać więź. Jednym z przykładów może być wykorzystywanie swojego wyglądu i seksualności do osiągania własnych celów, na przykład do awansu w pracy, wykorzystania materialnego zakochanego w niej mężczyzny lub uwodzenia nieznajomego, jeśli przynosi to korzyści. Takie zachowania jako niezdrowe i szkodliwe dla osób, które stają się ich ofiarami, nie są społecznie akceptowane. Jednak socjopata nic sobie nie robi z norm i przyjętych zwyczajów, ponieważ ma jeden cel – realizację swoich planów, których nikomu nie zdradza. 

Czy da się żyć z socjopatą?

Związek z socjopatą może być wybuchowy. W życiu codziennym to osoba nieprzewidywalna, której lepiej nie prowokować. Socjopaci są wrogo nastawieni do otaczającego ich świata, charakteryzuje ich tendencja do nagłej zmiany zachowania. Są także bardzo niecierpliwi. Socjopaci także bardzo szybko wybuchają, a w sytuacjach konfliktowych mogą uciekać się nawet do przemocy fizycznej.

Jak postępować z socjopatą? Nie powinno się okazywać strachu, ponieważ socjopata może wykorzystać lęk i pójść o krok dalej, atakując fizycznie. Z socjopatą lepiej nie wchodzić w bezpośredni kontakt i najlepiej nie zwracać na siebie niepotrzebnie uwagi. 

Socjopata – objawy zaburzeń osobowości 

Warto zauważyć, że socjopatia nie daje objawów choroby psychicznej, a jest zaburzeniem osobowości. Jednak jeśli podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich 

 1. partner może być socjopatą, warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego i zapytać, jak postępować w takiej relacji. Gdy chcesz zakończyć związek z socjopatą lub socjopatką, dokładnie przemyśl strategię, by nie stać się ofiarą przemocy fizycznej. Jeżeli socjopata stwarza zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa, nie wahaj się zgłosić sprawy odpowiednim służbom. 

Zakończenie toksycznego związku z socjopatą 

Związek z socjopatą zazwyczaj jest trudny i pełen konfliktów. Socjopaci często na pierwszy rzut oka wydają się uroczy i przekonujący, ale z czasem ujawniają się ich prawdziwe cechy. Typowy związek z socjopatą zwykle nie trwa długo, jeżeli partner takiej osoby dąży do zdrowej i wspierającej relacji. Zakończenie związku partnerskiego z socjopatą może być trudnym przeżyciem, jednak istnieje kilka strategii, które mogą pomóc: 

 • przez jakiś czas obserwuj socjopatę, aby wykryć jego oszustwa, 
 • komunikuj się w sposób asertywny, informując, że jesteś świadomy manipulacji,
 • nie wchodź w utarczki słowne z socjopatą i unikaj bezpośredniej konfrontacji, 
 • postaw granice i poinformuj, co zrobisz, jeśli zostaną one przekroczone, 
 • w relacji z socjopatą trzeba być przygotowanym na wybuchy gniewu, ataki złości i inne formy manipulacji; najlepszą metodą obrony jest zachowanie spokoju. 

Socjopatia – przyczyny zaburzeń osobowości 

Psychologowie szukają przyczyn socjopatii we wczesnym dzieciństwie oraz w stylu wychowania, jaki stosowali wobec socjopaty bliscy oraz osoby mające wpływ na jego wychowanie. Rozwojowi socjopatii sprzyjają takie zachowania rodziców, jak: zbyt wysokie wymagania stawiane dzieciom, brak okazywania miłości, ciągła krytyka dziecka, chłód emocjonalny, stosowanie przemocy czy brak wsparcia. Według naukowców badających to zaburzenie osobowości przyczyną rozwoju socjopatii w dorosłości jest również nieprawidłowy proces socjalizacji, a więc niewłaściwe wzorce wyniesione z domu rodzinnego.

FAQ najczęściej zadawane pytania o socjopatię 

 1. Kto to jest socjopata? 

Socjopata to osoba, która wykazuje cechy socjopatii zaliczanej do zaburzeń osobowości według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. 

 1. Socjopatia – co to znaczy? 

Socjopaci bywają wrogo nastawieni do otaczającego świata, charakteryzuje ich tendencja do nagłej zmiany zachowania i wybuchów gniewu. Są niecierpliwi i mają trudności z przyjmowaniem krytyki od innych. 

 1. Kim jest socjopata? 

Socjopaci nie zawierają przyjaźni, a ich związki są pozbawione czułości i troski o partnera. Nie mają poczucia winy z powodu swojego niemoralnego postępowania, nie czują też wstydu i wyrzutów sumienia.