mp-close
mss-mapa
Na czym polega szacunek do siebie?

Na czym polega szacunek do siebie?

Na czym polega szacunek do siebie?

Szacunek do siebie i innych to podstawa udanych relacji z ludźmi. Chcemy być szanowani, ale czy sami szanujemy?  Co to jest szacunek i co to znaczy szanować drugiego człowieka? Jak brzmi definicja szacunku? Kocha, lubi, szanuje z perspektywy życiowej, oznacza przyjazne wzajemne relacje na całe życie. Omówmy teraz znaczenie szacunku na poziomie psychologicznym.

 

Szacunek na co dzień

Szacunek do samego siebie polega na poczuciu własnej wartości, a także zaufaniu do samego siebie, akceptacji siebie takim, jakim się jest. Do poszanowania siebie niezbędna jest zatem wiedza o sobie i dobry kontakt z własnymi emocjami. Z szacunku do siebie dbamy o swoje potrzeby, rozwój emocjonalny, dobrostan psychiczny i fizyczny. Przede wszystkim z szacunkiem wsłuchujemy się w swoje potrzeby i staramy się realizować, nie krzywdząc przy tym innych. Kiedy przyjrzymy się bliżej, czym jest szacunek do siebie, w praktyce okazuje się, że szanowanie siebie wcale nie jest takie łatwe. Niekiedy stawiając siebie na pierwszym miejscu, narażamy się na posądzenie o egocentryzm czy egoizm.

Codzienne relacje z domownikami i wspólne posiłki czasem przypominają scenę z filmu Dzień Świra Marka Koterskiego. Scena, w której matka mówi: „Zjedz pomidorową, ugotowałam specjalnie dla Ciebie, z ryżem, tak jak lubisz” stawia syna, dojrzałego mężczyznę, w sytuacji bez wyjścia. Jeśli nie ma akurat ochoty na zupę, odmówi z szacunku do siebie czy zje z szacunku do matki? Ten moment jest poprzedzony inną sceną, równie brutalnie weryfikującą szacunek do siebie i innych, a chodzi w nim o mycie naczyń w lodowato zimnej wodzie i konsekwencje tego dramatu. Jeśli syn odmówi zjedzenia zupy, poświęcenie matki pójdzie na marne. Jakie to życiowe! Podobne przedstawienia dzieją się pod dachami wielu domów, scenarzysta nie musiał daleko szukać.

 

Prawdziwy szacunek a iluzja

Matki mówią, że kochają swoje dzieci, a zmuszają je do działania wbrew sobie, nie szanują ich uczuć, używają przemocy psychicznej i fizycznej, biją. Kochankowie wyznają sobie miłość i zdradzaj, przyjaciele powierzają sobie tajemnice, a potem łamią zasady nielojalnym zachowaniem. Ludzie, którzy twierdzą, że się kochają, ale w ich relacji nie ma szacunku, żyją w iluzji, bowiem miłość bez szacunku nie istnieje. Chodzi zapewne o rodzaj więzi między ludźmi opartej na pożądaniu, uzależnieniu, fascynacji bądź uwikłanie we wspólne problemy. Historie rodzinne pełne są przykładów braku szacunku w relacjach praktycznie na każdym poziomie, również między pokoleniem młodszym a starszym. Najogólniej rzecz ujmując, deficyt szacunku w świecie bierze się z tego, że rodzice coraz mniej go przekazują swoim dzieciom i nie potrafią wzbudzać szacunku dla siebie. Na psychologicznym poziomie szacunku do siebie i do innych uczymy się w relacjach z najbliższymi osobami.

 

Szacunek – definicja szacunku

Słownikowa definicja szacunku wg słownika PWN określa szacunek jako stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. W potocznym rozumieniu szacunek to cecha, która pozwala zjednać sobie wielu ludzi. Okazywanie szacunku wpływa na relacje interpersonalne, pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości oraz trwałych i stabilnych przyjaźni. Koło się zamyka, bo skoro przez rodziców nie jesteśmy szanowani i nie rozumiemy, co to znaczy szanować siebie i drugiego człowieka, to nawet z najlepszymi intencjami nie będziemy wiedzieć, jak wyraża się szacunek.

 

Szacunku uczymy się od dziecka

Szacunek jest fundamentem wszystkich innych wartości moralnych. Spójrzmy z drugiej strony i zapytajmy, czym objawia się brak szacunku. Zachowanie lekceważące, poniżanie, ironia oraz krytyka wywołują gniew, smutek, złość. Bywa, że nawet po latach pamiętamy urazę, którą pozostawiła w nas jakaś sytuacja czy kontakt z inną osobą. Jeśli w dzieciństwie zainstalował się w nas syndrom ofiary, to znaczy, że nie nauczyliśmy się okazywać szacunku ani go odczuwać. Protezą będzie w tym przypadku respekt lub bojaźń, ale to zupełnie coś innego. Szacunek dla dziecka to w historii dziejów coś nowego. Na zauważalną skalę pojawił się na świecie dopiero w XX wieku. Najważniejsze, by na drodze przepełnionego szacunkiem wychowania instalować szacunek w dzieciach. A to się dzieje, kiedy szanujemy granice cielesne dziecka i np. nie karmimy na siłę i nie karzemy za niedojedzony posiłek.

 

Szacunek do samego/samej siebie

Nauczyć się szacunku do siebie, zanim opanujesz trudną sztukę szanowania innych. Musisz nauczyć się dyscypliny i wdrożyć ją poprzez złożenie sobie zobowiązania, że będziesz przestrzegać własnych zasad. Dzięki temu możesz okazać szacunek do samego siebie! Przygotuj plan jak szanować siebie – jakakolwiek jest teraz Twoja sytuacja, tylko Ty możesz ją zmienić. Zdobywanie szacunku do samej siebie jest ciągłym procesem, a więc do dzieła, nie marnuj ani chwili!

Złote zasady budowania szacunku do samego siebie i innych:

 • Rozpoznaj wady swojego charakteru. Zastanów się, na co w Twojej osobie ludzie najbardziej narzekają, a potem zacznij te cechy transformować.
 • Dbaj o wypowiadane słowa i nastawienie w stosunku do innych. Staraj się mówić pozytywne rzeczy o innych, kiedykolwiek to tylko możliwe.
 • Unikaj negatywnego nastawienia w stosunku do innych.
 • Postaraj się pomagać w rozwiązywaniu problemów.
 • Zawsze szanuj opinie innych, jeśli nawet są one błędne, ponieważ każdy ma swoje własne spojrzenie i osąd sytuacji.
 • Nie osadzaj z góry bez względu na to, co mówią inni. Być może ta osoba próbuje się zmienić, tak samo jak Ty.
 • Ceń siebie, potem innych.
 • Przyjaźń jest warta więcej niż cokolwiek możesz posiąść.
 • Utrzymuj swoje mieszkanie i otoczenie w czystości i porządku. Sąsiedzi będą Cię szanować, gdyż jest to plus dla wartości posiadłości i jej sąsiedztwa.

 

Co to jest szacunek do drugiego człowieka?

Troszcząc się o relacje z innymi ludźmi, warto pamiętać, co to jest szacunek do drugiego człowieka i ile znaczy w stosunkach międzyludzkich. Stosunek do szacunku różni się pod względem płci. Mężczyźni są bardziej wrażliwi niż kobiety na okazywanie i komunikowanie im szacunku oraz wyrazów uznania dla ich starań. Natomiast kobiety mają większą potrzebę słuchać o tym, że są kochane.

Niedocenianie i ośmieszanie mężczyzny przez kobietę będącą z nim w bliskiej relacji jest często katastrofalnym błędem. Kończy się to stracą partnera, albo w sensie dosłownym, bo mężczyzna odchodzi, albo symbolicznie. Nieszanowany mężczyzna wycofuje psychologiczne wsparcie dla kobiety, odsuwa się na bok, znika przed ekranem komputera lub telewizora albo rusza w męski świat i prawdopodobnie będzie otwarty na poszukiwanie innych kobiet, które potrafią okazać mu uznanie i szacunek.

 

Szacunek w bliskiej relacji

Psychoterapeuta, trener i doradca biznesu Wojciech Eichelberger przypomina o prostym rytuale, od którego warto zacząć naukę wzajemnego szacunku w relacji. Co wieczór przygotowujemy karteczki, które wkładajmy sobie nawzajem pod poduszki. Na karteczce zapisujemy trzy zdania skierowane do partnera/partnerki.

Pierwsze zdanie ma się zaczynać od słów: „Przepraszam Cię za…”. I tu zawsze wpisujemy coś konkretnego, co się wydarzyło tego dnia, kiedy piszemy karteczkę. Drugie zdanie ma zaczynać się od: „Dziękuję Ci za…”.  Znów wpisujemy to, za co jesteśmy wdzięczni swojej drugiej połówce. Trzecie zdanie zaczynamy od: „Proszę Cię o…”. W tym zdaniu dajemy feedback dotyczący tego, co tego dnia było dla nas trudne w zachowaniu partnera/partnerki. Pamiętajmy o żelaznej regule, że nie wolno czytać karteczki partnera, zanim nie napiszemy własnej i nie wsuniemy jej pod poduszkę.  Odwaga polega na tym, że nie odnosimy się do tego, co napisała druga osoba, ale piszemy swoje – w ciemno. To ćwiczenie można również stosować ze starszymi dziećmi.

 • Przepraszam Cię za…
 • Dziękuję Ci za…
 • Proszę Cię o…
 • Uwaga! Nie czytaj karteczki partnera, zanim nie napiszesz własnej!

 

Jak szanować siebie?

Ważne pytanie o szacunek do siebie – co to znaczy i jak szanować siebie?  „Nawet gdy jesteś sam w ciemnym pokoju, zachowuj się tak, jakbyś był w obecności czcigodnego gościa” to rada, którą pewien uczeń usłyszał od Mistrza. To jest: mam traktować z szacunkiem własne ciało, a co dopiero emocje i komfort psychiczny.

Od czego więc zacząć naukę szacunku w związku, w rodzinie? A także jak szanować siebie? Naukę szacunku w związku i w rodzinie zacznijmy od psychologicznej definicji szacunku:

Szacunek to odruchowa troska o wolność człowieka, o swobodę wyrażania naturalnych, prawdziwych potrzeb, uczuć, poglądów i wartości. To uznawanie granic przestrzeni życiowej, dóbr osobistych, sfery prywatnej oraz suwerenności ciała.

Szanujmy się!

Po czym poznać, że szanujemy siebie? Lista zachowań wskazujących, czy posiadamy umiejętność szanowania siebie, jest dość długa i wskazuje, jak wdrożyć w praktykę psychologiczną definicję szacunku.

Po czym poznać czy szanujesz siebie?

 • Dokonywanie samodzielnych wyborów;
 • Egzekwowanie swoich praw;
 • Samodzielna ocena swojego postępowania i umiejętność wyciągania wniosków;
 • Wyrażenie sprzeciwu wszędzie tam, gdzie uważasz to za słuszne i potrzebne;
 • Otwarte mówienie o swoich marzeniach, przekonaniach i opiniach;
 • Wprowadzanie zmian tam, gdzie jest to stosowne;
 • Samodzielne dysponowanie swoim czasem i dzielenie go na realizację zadań, odpoczynek i marzenia wg własnego uznania.

Na czym polega szacunek do siebie

Akceptacja siebie wraz z wadami i przyzwyczajeniami wydaje się niezbędna do szanowania siebie. Nie oczekuj, że staniesz się idealny i dopiero wtedy zasłużysz na szacunek. Dążenie do bycia perfekcyjnym w każdej dziedzinie i odkładanie szacunku na później, to tylko strata cennego czasu, który już teraz powinien pracować na Twoją korzyść. Zaakceptuj to, co masz! Samodzielne decydowanie i dokonywanie wyborów to kolejny etap i oznaka szacunku do siebie. Weź 3 oddechy i podejmij decyzję! Jeśli umiesz szanować siebie, jesteś w stanie nauczyć się również szacunku innych. Korzystaj z naszych darmowych narzędzi, które pomagają w samorozwoju lub zapisz się na wybrane szkolenie.

Zarządzanie Czasem i Zadaniami – Metody, techniki, zasady i triki

Zarządzanie Czasem i Zadaniami – Metody, techniki, zasady i triki

Zarządzanie czasem i zadaniami – metody, techniki, zasady i triki

Poznaj metody zarządzania czasem, które pozwolą Ci wykorzystać każdą minutę w drodze do sukcesu. Efektywne zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów pozwala na optymalne wykorzystanie godzin przeznaczonych na pracę, a to podstawa w osiąganiu zaplanowanych celów zawodowych. Nie istnieje jedna skuteczna metoda zarządzania czasem, ponieważ każdy z nas jest inny, dlatego dobierz zasady, triki i techniki w zarządzaniu czasem, które najbardziej Cię przekonują.

 

Metody zarządzania czasem sprawdzone przez profesjonalistów

Wczuj się, proszę, w rolę menadżera, dla którego zarządzanie czasem i podnoszenie efektywności pracy to konieczność. Powiedzmy, że jesteś dyrektorem sprzedaży w dużej firmie bądź międzynarodowej korporacji, bezpośrednio zarządzasz pracą kilku zespołów, a pośrednio tysiącami ludzi zatrudnionych w wielu oddziałach. Przez Twój gabinet i firmową skrzynkę mailową codziennie przewija się wiele projektów. Jednocześnie dzieją się setki spraw, które na bieżąco generują problemy do rozwiązania. Jesteś zmuszony do ciągłego podnoszenia swojej skuteczności menadżerskiej na wyższy poziom. W innym przypadku sytuacja Cię przerośnie i poniesiesz osobistą porażkę, a firma odnotuje straty. Wchodzisz w to? Zobacz, z jakich metod korzystają profesjonaliści i naucz się od najlepszych, jak zarządzać czasem. Nie musisz od razu stosować wszystkich metod zarządzania czasem. Wystarczy, że zaczniesz od jednej, zaimplementujesz ją na własny użytek i zobaczysz pierwsze efekty. Zacznij od sprytnego triku dwóch minut, a potem przejdź do bardziej zaawansowanych technik, pokonując przy tym niezwykle interesującą drogę od niskiej produktywności do stworzenia systemu zarządzania czasem, umożliwiającego sprawne poprowadzenie wielu zadań jednocześnie.

 

Technika zarządzania czasem ­– 2 minuty

Tej prostej metody zarządzania czasem możesz użyć praktycznie w każdej sytuacji. Zasada 2 minut polega na wykonywaniu natychmiast czynności, które zajmują mniej niż 2 minuty. Nie musisz wpisywać ich do harmonogramu, nadawać priorytetu i planować terminu realizacji. Metoda dwóch minut jest bardzo prosta i zarazem skuteczna. W ciągu zaledwie 30 minut możesz popchnąć do przodu kilkanaście drobnych spraw, wykonując krótki telefon, pisząc maila z przypomnieniem lub zrobić szybkie zakupy przez Internet. Technikę zarządzania czasem opartą na zasadzie 2. minuty zawdzięczamy Davidowi Allenowi i jego cennej książce „Sztuka efektywności” (ang. Getting Things Done).

 

Metoda GTD na zwiększanie produktywności

Metoda planowania działań Getting Things Done (GTD) została stworzona również przez Davida Allena i służy zwiększaniu produktywności. GTD w dosłownym tłumaczeniu oznacza „doprowadzanie roboty do końca” i jest popularną techniką organizacji, opartą na kolekcjonowaniu spraw i zarządzaniu listami zadań oraz projektów. Metoda opiera się na gromadzeniu wszystkich zadań, które należy wykonać i układaniu z nich przejrzystych list. Metoda GTD składa się z 5 etapów:

 • gromadzenia zadań,
 • analizy każdego projektu,
 • porządkowania spraw,
 • przeglądu najważniejszych rzeczy,
 • wykonania i zakończenia.

Metoda GTD zakłada ścisłe trzymanie się planu zadań do wykonania, po to, by po ukończeniu jednej czynności natychmiast przejść do wykonania kolejnej i sukcesywnie wywiązywać się z obowiązków. Dzięki temu realizujesz schematycznie zadania i nie tracisz czasu na zastanawianie się za każdym razem nad organizacją pracy. Można więc nazwać tę technikę bezstresowym poprawianiem efektywności.

 

Metoda TRZOS

Metoda TRZOS znajduje się w czołówce rankingu technik zarządzania czasem jako sprawdzona przez profesjonalistów. Zasada TRZOS opiera się na trzech założeniach: spisanie terminu spraw i obowiązków, określenie ram czasowych wykonywanej pracy oraz zaplanowanie rezerwy na nieprzewidziane zadania, zakłócenia i odpoczynek. Wśród 15 efektywnych technik zarządzania czasem, dzięki którym można osiągnąć większą efektywność i zrealizować więcej, wymienia się ją razem z metodą ALPEN. Poznaj obie metody, by dowiedzieć się, jak zaplanować swój dzień, a przede wszystkim, jak opanować zarządzanie czasem, zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym.

Zasada TRZOS jest metodą zarządzania czasem i planowania dnia, która opiera się na kilku najważniejszych założeniach:

 • T – terminy zadań należy spisywać, określając, co danego dnia jest do zrobienia;
 • R – ramy czasowe należy określić dla każdej pozycji z listy zadań; staraj się w miarę dokładnie oszacować, ile czasu zajmie realizacja każdego z nich;
 • Z – zaplanować rezerwy czasowe np. uwzględniając przerwy, które pomogą odpocząć i zregenerować siły między zadaniami;
 • O – ograniczyć inne działania;
 • S – skontrolować rezultaty.

Metoda ALPEN jest bardzo zbliżona do zasady TRZOS i jej zadaniem jest ułatwienie zarządzania czasem. Alpen składa się z pięciu etapów, a nazwa pochodzi od pierwszych liter słow zaczerpniętych z języka niemieckiego:

 • A – Augaben (zadania);
 • L – Länge schätzen (szacowanie długości);
 • P – Pufferzeiten einplanen (przerwy i pauzy);
 • E – Entscheidungen treffen (priorytety);
 • N – Nachkontrolle (kontrola).

 

Metoda zarządzania czasem 60/40

Zarządzanie czasem pracy często kojarzone jest ze stworzeniem sztywnego gorsetu, w którym nie ma miejsca na żadne odstępstwa. Tymczasem głównym założeniem zasady 60/40 jest to, by nie planować 100 proc. czasu, a pozostawić miejsce na tzw. bufor zapasowy. Daje to miejsce na niezaplanowane czy niespodziewane czynności, wynikające z potrzeby bieżącej chwili, które mamy spontanicznie ochotę wykonać. Można także wydzielić miejsce w harmonogramie czas przeznaczony na tzw. zachcianki. Według tej zasady 60 proc. czasu planuje się na realizację zadań, a 40 proc. pozostawia na sprawy, które wyniknęły nagle lub na swobodne działanie nieplanowane wcześniej. Element metody 60/40 znajdziemy w zasadzie TRZOS i ALPEN.

Czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Każdy z nas ma określoną ilość czasu do dyspozycji, który warto mądrze wykorzystać w drodze do osiągania założonych celów. Czas nieustannie się zmienia, płynie i nie da się go zatrzymać ani cofnąć, ale można nim świadomie zarządzać.

 

Technika zarządzania czasem – zjedz tę żabę

Technika „zjedz tę żabę” to metafora określająca wykonanie najważniejszego i najtrudniejszego zadania w ciągu dnia. Zacznij pracę od zadania, które jest w Twoim odczuciu niewygodne. Najtrudniejsze zadanie należy wykonać w pierwszej kolejności, po to, by bardziej efektywnie wykonywać kolejne zadania oraz zwiększyć efektywności pracy. Brian Tracy, autor książki „Zjedz tę żabę” mówi, że: „jeśli musisz połknąć dwie żaby, zacznij od tej, która budzi większą odrazę”. Nie chodzi o to, że po zjedzeniu swojej żaby udasz się na zasłużony odpoczynek. Nadal będziesz pracować nad innymi rzeczami, ale będzie łatwiej skupić się, gdy najtrudniejsze zadanie, które wymaga najwięcej energii i skupienia będzie traktowane priorytetowo, zanim wszystkie inne mniej ważne, ale pilniejsze rzeczy będą potrzebowały Twojej uwagi.

 

Efekt piły na koncentrację i efektywność

Efekt piły to kolejny mechanizm, który uczy, jak zarządzać czasem w sposób efektywniejszy. Oznacza on, że po oderwaniu się od wykonywania zadania i zrobieniu w przerwie czegoś innego, umysł potrzebuje dłuższej chwili, by znów powrócić do pracy. Im częściej odrywamy się od danego zadania, tym więcej czasu potrzebujemy na jego wykonanie. Przykładem może być sprawdzanie mediów społecznościowych, które wyrywają nas z wykonywanych zadań i wybijają ze stanu koncentracji. Człowiek oderwany od wykonywania danego zadania potrzebuje dodatkowego czasu na ponowne rozkręcenie się i szybkie tempo pracy. Różne źródła podają, że straty czasu, które z tego tytułu wynikają, mogą sięgać nawet do niemal 30 proc. Jeśli więc ktoś poprosi Cię o drobną przysługę, np. przyniesienie filiżanki kawy, bo sam nie chce odrywać się od zadania, prawdopodobnie zna konsekwencję efektu piły na spadek efektywności.

 

Technika Pomodorro

Technika Pomodorro jest techniką zarządzania czasem, której celem jest utrzymanie bardzo wysokiego poziomu skupienia i świeżości umysłu. Na czym polega technika Pomodorro? Głównym założeniem tej techniki jest nastawienie stopera, który po 25 minutach wyda sygnał dźwiękowy. Według twórców metody 25 minut to zaplanowany blok czasowy, który wykorzystamy na wykonanie zadania i maksymalne skupienie. Technikę wykorzystuje się w cyklach 25 minut – 5 minut przerwy. Po wykonaniu czterech cykli Pomodorro przychodzi czas na odpoczynek, który trwa 15-20 minut. Skąd nazwa techniki – Pomodorro? Autorem metody jest Francesco Cirillo, który początkowo wykorzystywał do odmierzania czasu pracy minutniki kuchenne w kształcie pomidora (po włosku pomodoro).

 

Prawo Parkinsona

Prawo Cyrila Parkinsona wnosi do zarządzania czasem ciekawą obserwację. Zasada mówi o tym, że ludzie mają zdolność rozciągania pracy tak, aby wypełnić nią cały czas dostępny na ukończenie zadania. Jako pierwszy raz opisał to zjawisko angielski historyk i autor ponad 60 książek – Cyril Parkinson pod koniec lat 50. XX wieku. Zauważył, że urzędnikom brytyjskim mającym do dyspozycji 8 godzin na wykonanie zadania, jego realizacja zajmuje dokładnie tyle czasu, nawet jeśli jest ono proste i nie powinno zająć więcej niż 50 proc. tego czasu.

Wykorzystaj tę zasadę w zarządzaniu czasem, który przeznaczasz na zrealizowanie zadania. Załóż o połowę mniejszy czas niż zwykle na realizację danego zadania, ustal deadline i przekonaj się, czy ta metoda działa w Twojej pracy. W efekcie będziesz mógł cieszyć się wolnym czasem z większą satysfakcją.

Zastosowanie sprawdzonych technik zarządzania czasem, przetestowanych przez profesjonalistów, to podstawa w osiąganiu coraz to wyższej efektywności i zwiększeniu skuteczności w realizacji celów. Warto pamiętać, że zarządzanie czasem jest często kluczem do sukcesu. Najważniejsze jest, by wprowadzić w życie metodę i technikę, która najbardziej odpowiada Twojemu stylowi pracy i sprawdza się w codziennych obowiązkach.

Jak osiągnąć sukces? Zasady i Sprawdzone Strategie!

Jak osiągnąć sukces? Zasady i Sprawdzone Strategie!

Jak osiągnąć sukces? Zasady i sprawdzone strategie!

Jak odnieść sukces w życiu osobistym i zawodowym? To pytanie zadaje sobie prawdopodobnie każdy, kto dąży do rozwoju. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Jaka jest droga do dużych pieniędzy? Niemal wszyscy chcą poznać strategie, które napędzają ludzi sukcesu. Czy jesteś gotowy zapłacić za sukces adekwatną cenę?

 

Jak osiągnąć sukces w życiu

Sukces w życiu może osiągnąć każdy, trzeba tylko myśleć pozytywnie, wytrwale realizować swoje cele, wierzyć w siebie i absolutnie nigdy się nie poddawać. Na takich poradach bazuje większość treści o tematyce „jak osiągnąć sukces”. Droga do sukcesu to popularny temat w wielu poradnikach bazujących na wybitnych osiągnięciach w dziedzinie sportu, biznesu czy rozwoju osobistego. Jak osiągnąć sukces w młodym wieku, pokazują sportowcy, których podziwiamy na boiskach piłkarskich czy kortach tenisowych. Napisano na ten temat mnóstwo artykułów i książek, w których przeczytamy o strategiach w dochodzeniu do mistrzostwa. Półki w księgarniach uginają się pod ciężarem poradników, a w Internecie jest co najmniej milion złotych zasad. Wybierzmy te, które są najbardziej uniwersalne i łatwo zastosować je w praktyce.

 

Przepisy na sukcesy w życiu

Słyszeliśmy już wiele razy, że do osiągnięcia sukcesu trzeba wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. To oczywiście ważne, ale niestety, nie przyniosłoby wymarzonego zwycięstwa, gdyby nie przemyślane strategie i podjęcie konkretnych działań. Powierzchowne rady doskonale brzmią, jednak dla każdego oznaczają coś zupełnie innego. Czy istnieje jeden magiczny sposób na osiągnięcie sukcesu? Gdyby tak było, wszystkie książki z poradami, jak odnieść sukces, zawierałyby tę samą treść. Pewnie chciałbyś znać prosty przepis na sukces i przyswoić sobie trzy proste kroki do wykonania w drodze po zwycięstwo. Nie oszukujmy się – prawda jest taka, że musisz się wiele natrudzić, ciężko pracować, a dodatkowo czeka Cię wiele wyrzeczeń i być może dla sukcesu będziesz musiał z czegoś zrezygnować. Ludzie sukcesu w drodze na szczyt niekiedy gubią swoich partnerów, rozpadają się ich związki, nie wytrzymują relacje rodzinne czy przyjaźnie. Jesteś przygotowany na poświęcenia? Wybierz przepis na sukces, który wydaje się dla Ciebie najlepszy pod kątem własnych priorytetów, potencjałów i predyspozycji.

 

Zasada pierwsza – zdefiniuj sukces

Uniwersalna definicja sukcesu wskazuje na działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Ludzie zazwyczaj utożsamiają sukces z bogactwem, no bo jak osiągnąć sukces i nie mieć pieniędzy? Drugim wyznacznikiem sukcesu jest pozycja społeczna, zajmowanie eksponowanego stanowiska, zdobycie profesji, która zyskuje zaufanie społeczne, a trzecim szczęście. Bogaty, sławny i szczęśliwy człowiek to człowiek sukcesu. Dla jednych będzie to więc miliarder, rekin biznesu, dla którego zarobienie kolejnego miliona to tylko kwestia czasu. Za człowieka sukcesu uważa się prezesa dużej spółki lub właściciela firmy, znanego polityka, który aspiruje do fotela ministra, premiera lub prezydenta. W definicji sukcesu mieści się także szczęśliwe życie z rodziną, cieszenie się dobrym zdrowiem, poczuciem zadowolenia i satysfakcji z życia. Jeden przepis na sukces nie istnieje i każdy może go szukać na własną rękę, realizując obrane przez siebie cele.

Zastanów się, proszę, po czym poznasz, że osiągnąłeś/osiągnęłaś sukces. Droga do sukcesu jest ważna, ale pomyśl, dlaczego zdobycie sukcesu jest dla Ciebie tak istotne.

 

Zasada druga – poduszka finansowa

Bezpieczeństwo finansowe na drogę do sukcesu daje komfort spokojnego, przemyślanego działania. Poduszka finansowa to zapas gotówki, który pozwala przetrwać bez dochodu przez kilka miesięcy. Na drodze do sukcesu mogą zdarzyć się okresy, gdy nie będziesz zarabiać. Dzięki odłożonej kwocie pieniędzy przetrwasz dwa, trzy lub sześć miesięcy, rok, a może dłużej bez presji. Im wyższe koszty życia ponosisz, wyższe rachunki płacisz za mieszkanie, samochód, utrzymanie i wykształcenie, tym większy zapas gotówki powinieneś zgromadzić.

Rozwiązaniem może być przeniesienie się w miejsce, gdzie koszty utrzymania są niskie w porównaniu do dochodów, które teraz osiągasz. Zredukowanie wydatków, zrezygnowanie np. z drogiej umowy leasingowej, niewykorzystywanych abonamentów, stałych opłat, które nie są konieczne to także sposób na oszczędzanie i odłożenie pieniędzy. Dzięki poduszce finansowej nie będziesz musiał podejmować nieprzemyślanych działań, by zdobyć zabezpieczenie finansowe na podstawowe potrzeby. Pójdziesz przed siebie bez względu na to, czy prowadzisz własny biznes, czy pracujesz na etacie lub realizujesz zakontraktowane projekty.

Poduszka finansowa to kapitał, który inwestujesz w siebie. Za odłożone pieniądze kupujesz sobie czas, spokój i komfort. Wykorzystaj to na naukę i rozwój swoich kompetencji oraz stworzenie strategii, jak osiągnąć sukces.

 

Zasada trzecia – myśl jak ludzie sukcesu

Energia podąża za uwagą, a od tego, o czym myślisz i na czym koncentrujesz swoje myśli, zależy nie tylko to, jak się czujesz, ale również to, co osiągasz w życiu. To prawda, że wielkie umysły rozmawiają o pomysłach, snują śmiałe plany i zarażają innych swoimi koncepcjami, tak m.in. pozyskują partnerów do nowego biznesu. „Średniacy” prowadzą dyskusje o dawnych i bieżących wydarzeniach, rzadko wybiegając myślami w przyszłość. Małe umysły rozmawiają o ludziach, relacjach, zależnościach i ludzkich słabościach.

Zastanów się, kiedy ostatnio prowadziłeś rozmowę na temat pomysłów i idei zmieniających świat na lepsze? W drodze na szczyt myśl, jak wielkie umysły i otaczaj się ludźmi, którzy lubią snuć dalekosiężne plany i o tym dyskutować.

 

Zasada czwarta – przejmij kontrolę

Jeżeli utknąłeś we wzorcach ofiary to poważna przeszkoda w drodze do osiągnięcia sukcesu. Nie ma innego wyjścia, jak wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Przejęcie kontroli nad zarządzaniem czasem, finansami, relacjami, edukacją, zdrowiem, dietą czy sposobem spędzania wolnego czasu może oznaczać ogromną zmianę w Twoim życiu. Przede wszystkim wymaga poznania wielu mechanizmów, jak np. zarządzanie pieniędzmi czy przejęcia spraw zdrowia i odżywiania we własne ręce. Wykaż inicjatywę i podejmij decyzję, że od tej chwili Twoje życie jest naprawdę Twoje i zależy wyłącznie od Ciebie. Na początek przyznaj sam przed sobą, że miejsce, w którym jesteś, to wynik Twoich wyborów i podjętych decyzji. Być może korzystałeś ze złych doradców, którzy nie dbali o własny interes, a Ty myślałeś, że jest inaczej. Przełknij gorzką pigułkę, przebolej to, otrząśnij się z frustracji, wyjdź z pozycji ofiary i przejmij kontrolę nad swoim życiem. Chcesz iść po sukces? Ruszaj do przodu!

Nie bądź ofiarą okoliczności i weź odpowiedzialność za swoje życie. Przejmij inicjatywę i podejmij decyzję: od tej chwili całe Twoje życie zależy wyłącznie od Ciebie.

 

Zasada piąta – koncentruj się na drodze do sukcesu

Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym? Koncentracja na drodze do celu, a nie na samym celu pozwala zauważać drobne sukcesy, cieszyć się nimi i motywować się w pracy. Większość ludzi odczuwa zadowolenie, gdy osiągną 100 proc. celu. Jeśli nie uda się zgarnąć całej puli, odczuwają porażkę. Tymczasem 80 proc. celu to jest już bardzo dużo, nie mówiąc o połowie czy kilkunastu procentach. Odpowiadając na pytanie, jak osiągnąć sukces zasada skupiania się na drodze do celu zwiększa Twoje szanse na zwycięstwo. Musisz wiedzieć nie tylko, gdzie chcesz dojść, ale i jak tam trafić. Weź, proszę pod uwagę, że im bardziej odległy cel, tym większe ryzyko, że przy pierwszym czy drugim niepowodzeniu zabraknie Ci wiary w siebie i odpuścisz. Z tego powodu tak ważne jest cieszenie się z każdego kroku naprzód na drodze do sukcesu i budowania własnego dobrostanu. Droga do celu często daje dużo więcej korzyści, niż nam się wydaje! Zwykle, aby coś osiągnąć, musimy zdobyć nowe umiejętności i nabyć doświadczenia. Po drodze wszystko pracuje na Twoją korzyść i procentuje, bo choć pragniesz osiągnąć cel, to możesz wykorzystać każdą nabytą umiejętność podczas realizacji kolejnych zadań.

 

Zasada 80/20 w biznesie i życiu prywatnym

Zasada, którą nazywamy metodą Pareto, zakłada, że w wielu przypadkach zaledwie 20 proc. nakładów pracy i wysiłku odpowiada za 80 proc. sukcesów. Innymi słowy, niewielki procent aktywności, może dać duży efekt, a pozostałe starania przynoszą mierne rezultaty. Weź pod uwagę zasadę Pareto, gdy tworzysz plan i ustalasz swoje priorytety. Najlepszy czas o największej efektywności przeznacz na te inicjatywy, z których istnieje szansa na uzyskanie jak najwięcej korzyści. Znajomość zasady Pareto przydaje się codziennie w życiu prywatnym i biznesie. Jeżeli rano pracujesz najbardziej wydajnie, poświęć ten czas na kluczowe projekty, zamiast tracić najcenniejsze potencjały na 80 proc. innych, mniej ważnych spraw.

 

Zasada siódma – wyciągaj wnioski z porażek

Bierz lekcje z niepowodzeń, analizuj porażki, zapamiętaj błędy i staraj się ich więcej nie popełniać. Czerp naukę z sukcesów i zapamiętaj, co zdecydowało o Twoim zwycięstwie. Zadawaj sobie pytania: Jak to zrobiłem? Co było istotne w osiągnięciu celu? Co mi pomogło? Odpowiedzi wykorzystaj w strategii działania przy zdobywaniu kolejnych szczebli drabiny do osiągnięcia sukcesu. Wróćmy jeszcze na chwilę do błędów. Jeżeli nie popełniasz błędów, znaczy to, że za słabo przesz do przodu, zbyt mało robisz i nie podejmujesz ryzyka. Popełnianie błędów to normalna sprawa. Znacznie gorzej wychodzisz na trwaniu przy tym błędzie albo na popełnianiu kolejny raz tego sam błędu i niewyciąganiu z niego żadnych wniosków.

 

Zasada ósma – metoda drobnych kroków

Sukces to suma małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu. Kamienie milowe w rozwoju zdarzają się rzadziej. Skokiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu jest udział w szkoleniach, warsztatach lub indywidualnej konsultacji z mentorem. Równie ważne na drodze do sukcesu są codzienne nawyki. Z tego powodu, zamiast rozmyślać i rozważać, jak osiągnąć sukces, wyrób sobie rutynę w robieniu małych rzeczy, które przybliżają Cię do realizacji marzeń. Z sumy małych kroków składa się droga do sukcesu. A na koniec każdego dnia zapytaj sam siebie: co dziś zrobiłem, aby być bliżej wyznaczonego celu?

Jak znaleźć cel w życiu? Poznaj pytania, które pomogą Ci go odkryć!

Jak znaleźć cel w życiu? Poznaj pytania, które pomogą Ci go odkryć!

Jak znaleźć cel w życiu? Poznaj pytania, które pomogą Ci go odkryć!

Istnieją dwie drogi przejścia przez życie: świadome dążenie do celu i nieświadoma egzystencja bez zadawania trudnych pytań, np. jak znaleźć cel w życiu, czy jak odnaleźć sens życia. Do każdego przychodzi okres z trudnymi pytaniami o sens życia, ale nie wszyscy to zauważają, a warto poszukać prawdziwych, szczerych odpowiedzi płynących z nas samych. Możesz nie zawracać sobie głowy trudnymi pytaniami, kierować się cudzymi celami i je realizować, ale czy w ten sposób zadbasz o swój dobrostan?

 

Nie mam celu w życiu – uczucie pustki

Bez znalezienia odpowiedzi na pytania o sens życia wcześniej czy później pojawia się pustka. Kiedy u statystycznego Polaka zaczyna doskwierać to niepokojące uczucie? Zazwyczaj wtedy, gdy ma już mieszkanie, samochód, związek, rodzinę i stabilną pracę. Niby wszystko, czego pragnął, już osiągnął, ale w sercu czuje się pewien chłód i niedowierzanie, czy osiągnąłem już wszystko i nie mam więcej celów w życiu? Brak celu w życiu może być frustrujący. Być może jest to smutek i dojdziesz do wniosku, że nie potrafisz cieszyć się tym, co masz. Niestety okazuje się, że jest to zjawisko, które występuje w społeczeństwie dość często. Pytanie o sens życia u ludzi zdrowych psychicznie i inteligentnych może pojawiać się regularnie i nie jest to nic, co byłoby niepokojące. Natomiast jest to na tyle nieprzyjemne, że takich pytań nie pozostawia się bez odpowiedzi.

 

Jak odnaleźć sens życia i czy warto?

Szukanie sensu życia to jeden z najważniejszych powodów istnienia rozwoju osobistego. Gdy pojawiają się pytania o cele życiowe, jak odnaleźć sens życia, to odczuwamy potrzebę czytania rozwojowych książek i angażowania się w kursy oraz szkolenia. Gdyby każdy z nas był spełniony, dużo zarabiał, miał doskonały związek, tryskał zdrowiem, miał grzeczne dzieciaki i znakomite relacje z innymi ludźmi, to czy rynek rozwoju osobistego w ogóle miałby rację bytu? Nie miałoby sensu czytanie ciekawych artykułów o życiu, pisanie książek czy tworzenie scenariuszy szkolenia, gdyby nie potrzeba szukania odpowiedzi na te fundamentalne pytania. Jak znaleźć sens życia i jak znaleźć cel w życiu to pytania, które nurtują większość Polaków po osiągnięciu pewnego poziomu życia.

Nierzadko jest tak, że po osiągnięciu wszystkich rzeczy, które są wyznacznikiem sukcesu w życiu, równolegle do tego mamy pustkę w sobie i szukamy mentorów. Niekiedy szukamy ludzi od medytacji, autorytetów wśród psychologów czy psychoterapeutów, żeby zadać im pytanie: co zrobić z tą pustką i jak nauczyć się cieszyć tym, co mam. Jak mam docenić to, co osiągnąłem? Wraz z pustką pojawia się niepokój, lęk, strach lub znudzenie własnym życiem. Warto się tym zainteresować!

 

Niepokojący brak celu w życiu

Brak celu w życiu zdarza się nawet wtedy, gdy znamy swoją drogę i mamy plan na przyszłość. W założeniach na najbliższe dziesięciolecia umieszczamy stabilizację, wygodne życie, rozwój kariery zawodowej, powiększanie zasobów materialnych, życie rodzinne, a potem może domek na wsi, w sam raz na spokojną emeryturę i cieszenie się z odwiedzin wnuków. Lubimy pozostawać w bezpiecznej strefie komfortu i podążać utartymi przez pokolenia ścieżkami. Boimy się, że wyjście poza nią, może być ryzykowne, zwłaszcza jeśli mamy dużo do stracenia. Do znalezienia odpowiedzi na trudne pytania o cele życiowe potrzebna jest odwaga. Jeżeli pojawiają się w Twojej głowie pytania egzystencjonalne, wygodne życie traci sens. Jak się podnieść? Przede wszystkim nie czekaj do tego momentu. Jeżeli nie zajmiesz się tą kwestią w ciągu najbliższych lat, może to skutkować wypaleniem zawodowym, kryzysem emocjonalnym czy depresją endogenną. Na tym etapie w życiu dojrzałego człowieka pojawiają się wszelkiego rodzaju problemy, z którymi idzie się do psychiatry czy psychoterapeuty. Są to m.in.:

 • Dystymia – przewlekłe i uporczywe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej, które ma charakter przewlekły. Co ciekawe, warunkiem rozpoznania jest co najmniej dwuletni okres utrzymywania się objawów.
 • Anhedonia – w psychiatrii oznacza stan, w którym pacjent skarży się na obniżoną zdolność lub nawet niemożność odczuwania przyjemności. Dotyczy to zarówno przyjemności zmysłowej, cielesnej, jak i emocjonalnej, intelektualnej oraz duchowej. Perspektywa życia bez radości z każdym dniem pogłębia pustkę.
 • Kryzys psychiczny – nazwany również jest kryzysem emocjonalnym. To ostre, choć przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, systemem wartości, koncepcji własnej osoby, skutkiem konfrontacji z zaskakującą sytuacją bądź życiowym wydarzeniem krytycznym.
 • Wypalenie zawodowe – na wypalenie zawodowe składa się kilka symptomów m.in. wyczerpanie emocjonalne i utrata wiary we własne możliwości zawodowe, zagrożenie dla utrzymania strefy komfortu, gdy prowadzenie własnego biznesu wymaga osobistego zaangażowania. Kolejny symptom to obojętność na potrzeby innych, poczucie bezsensu i cynizm oraz negatywna samoocena, przeżywanie lęków o przyszłość i stabilność pracy, poczucie winy i krzywdy.

Jeżeli nie chcesz doprowadzić do poważniejszego kryzysu lub wypalenia zawodowego, dużo lepszym rozwiązaniem w momencie pojawiania się pytań o sens życia, jest profilaktyka. Kiedy czujesz pustkę lub niepokój, kiedy w Twoim życiu nie ma spełnienia, zadaj sobie jedno pytanie:

„Co by się musiało stać, żebym miał/miała wyższy poziom szczęścia w moim życiu?”

 

Cele w życiu człowieka – przykłady

Przykładowe cele życiowe jesteś w stanie wyczytać w książkach czy nauczyć się ich na kursach rozwoju osobistego. Jeśli zadasz sobie pytanie: co by się musiało stać, żebym miał/miała wyższy poziom szczęścia w moim życiu, może się okazać, że znajdziesz dużo lepsze pomysły na siebie!

Proszę, weź kartkę papieru, wycisz telefon, zadbaj o to, by nikt Ci nie przeszkadzał i zadaj sobie to jedno pytanie – co takiego musi się stać, abym miał/miała wyższy poziom szczęścia w życiu i wypisz odpowiedzi, które przychodzą Ci do głowy. Może okazać się, że jesteś dla siebie najlepszym trenerem mentalnym. Jedyne, co musisz zrobić to z sercem i uważnością wypełnić tę kartkę. Wypełniaj ją swoimi pomysłami, a odpowiedzi na tego typu pytania, będą drogowskazem do dobrego życia. Jeśli szukasz inspiracji, sprawdź przykładowe cele w życiu człowieka.

Przykłady pytań o sens życia:

1) Czego chciałbyś dokonać, gdybyś dowiedział się, że masz rok życia?

Pomyśl, co dałoby Ci w ciągu tego roku radość i spełnienie. Zastanów się, jak chcesz być zapamiętany i jakie słowa chciałbyś przeczytać na swoim nekrologu. Kiedy decydujesz się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej, nie planujesz wypadku, a więc nie bój się tych myśli, ponieważ to właśnie one wyzwalają najwięcej kreatywności i szczerości.

2) Czy robiłbyś to samo co teraz, gdybyś nie musiał zarabiać pieniędzy?

Wyobraź sobie, że nie musisz pracować ze względu na zabezpieczenie finansowe i nie ma konieczności zarabiania pieniędzy. To nie takie abstrakcyjne, jak z pozoru może się wydawać. W niektórych krajach (m.in. Australia, Kanada, Namibia, USA i Polska) przeprowadza się projekty pilotażowe z dochodem gwarantowanym. Załóż, że masz dość pieniędzy i nie zabraknie ich do końca życia. Czy wciąż zajmowałbyś się pracą, którą wykonujesz teraz? Możesz też spojrzeć z innej strony. Co takiego mógłbyś robić absolutnie za darmo w ramach wolontariatu? Czy istnieje coś, co jesteś w stanie zrobić dla innych i nie oczekiwać zapłaty?

3) Jak spędzasz czas wolny?

Sposób, w jaki spędzasz wolny czas, odgrywa ważną rolę w życiu i ma głębszy sens – nawet jeśli jest to leniuchowanie i przysłowiowe „nicnierobienie”. Zastanów się, co właściwie lubisz robić, gdy nic nie musisz i masz wolne? Jak spędzasz czas, którego nie wypełniają obowiązki? Piszesz czy czytasz? Lubisz oglądać seriale, filmy, a może treści rozwojowe na Youtube? Ważne pytanie, czy odpowiada Ci rola odbiorcy, a może twórcy? Każdy ma tyle samo czasu do dyspozycji w ciągu doby. Jak spędzasz swój czas?

4) O czym marzysz, a boisz się to zrealizować?

Dobra rada dla marzycieli: marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia! Przestań fantazjować, wyjdź ze strefy komfortu i zacznij działać, bo marzenia – choć piękne – same się nie zrealizują. Zrób biznesplan, zaplanuj działania i zrób pierwszy krok w kierunku realizacji marzeń. Zainwestuj w spotkanie z mentorem lub porozmawiaj z zaufanymi osobami, które są dla Ciebie życzliwe. Mówienie o swoich zamiarach, wizualizowanie i projektowanie ich w przestrzeni to już coś, co na pewno pomoże zacząć materializować marzenia. Na warsztacie duchowym Wyższe Ja dużo o tym mówimy!

Warsztat duchowy Wyższe Ja Paulina Biernat

 

Sens życia – przykłady

Rozmawiaj z ludźmi i nawiązuj nowe znajomości, a zobaczysz, że życie bez celu zmieni się w mgnieniu oka w poszukiwanie własnej pasji. Pytaj ludzi, czy pracują nad jakimś projektem lub co robią dla przyjemności. Nawet jeśli rozmowy z nieznajomymi mogą wydawać się niezręczne, to pogawędka z osobami spoza najbliższego kręgu towarzyskiego może ujawnić przed Tobą nieznane wcześniej możliwości zawodowe, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia.

Wielu ludzi już odkryło sens życia, przykłady tego są widoczne na każdym kroku. Jeżeli ich nie widzisz, rozmawiaj z ludźmi i pytaj ich o sens życia. Kolekcjonuj przykłady, zapisuj w telefonie i co jakiś czas przejrzyj swoje notatki. To znakomita inspiracja do znalezienia sensu w swoim życiu.

 

Odkryj sens życia w ciekawych zainteresowaniach

Zastanów się, jakie rozmowy najchętniej prowadzisz z ludźmi, gdy spotykasz się z nimi twarzą w twarz. Czy lubisz rozmawiać o historii? A może wolisz dzielić się najnowszymi wskazówkami dotyczącymi oszczędzania pieniędzy, które odkryłeś? Tematy, o których lubisz rozmawiać i którymi chętnie dzielisz się w mediach społecznościowych, mogą ujawnić ciekawe zainteresowania, które z kolei nadają cel w życiu.

Zasada Pareto 80/20 w praktyce, czyli jak osiągać więcej, za mniej?

Zasada Pareto 80/20 w praktyce, czyli jak osiągać więcej, za mniej?

Metoda Pareto 80/20 w praktyce. Osiągnij więcej za mniej!

Zasada Pareto mówi o tym, że 20 proc. nakładów i wysiłku odpowiada za 80 proc. osiąganych efektów. Stąd zasada Pareto (metoda Pareta) wymiennie nazywana jest Zasadą 80/20. Zobacz, jak osiągnąć więcej za mniej i komu metoda Pareto przynosi najwięcej korzyści!

 

Na czym polega metoda Pareto?

Zasada, którą nazywamy Metodą Pareto, zakłada, że w wielu przypadkach zaledwie 20 proc. nakładów pracy i wysiłku odpowiada za 80 proc. rezultatów. Innymi słowy, niewielki procent aktywności, bo zaledwie ⅕ część, może dać duży efekt, a pozostałe starania przynoszą mierne rezultaty. Warto pamiętać o tym podczas ustalania swoich priorytetów i przeznaczać czas o największej efektywności na te inicjatywy, z których istnieje szansa na uzyskanie jak najwięcej korzyści. Znajomość zasady Pareto przydaje się w życiu codziennym. Jeżeli rano pracujesz najbardziej wydajnie, poświęć ten czas na swoje kluczowe projekty, zamiast tracić najcenniejsze potencjały na 80 proc. innych, mniej ważnych spraw. Niech więcej pary idzie w gwizdek!

Zasada Pareto została odkryta przez wybitnego włoskiego ekonomistę i socjologa Vilfredo Pareto – profesora Uniwersytetu w Lozannie. Naukowiec zwrócił uwagę na tę zależność, gdy badał na przełomie XIX i XX wieku nierówną dystrybucją dóbr i bogactwa we Włoszech. Zauważył, że 80 proc. zasobów kraju znajduje się w rękach zaledwie 20 proc. społeczeństwa. Gdy zaczął bardziej szczegółowo analizować sytuację innych państw, uzyskał potwierdzenie, że zasada ta dotyczy nie tylko Italii.

Zasada 80/20 rozwinął i rozszerzył na inne obszary życia kilkadziesiąt lat później amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran. Zauważył on, że 80 proc. wszystkich problemów generowanych jest przez 20 proc. przyczyn. Badacz opublikował na ten temat pracę „Quality Control Handbook”, w której zawarł zasadę „kluczowych nielicznych i błahych licznych”.

 

Metoda Pareto – zasada 80/20 w codziennym życiu i biznesie

Zasada Pareto wprowadzona do codziennego życia może przynosić korzyści na wiele sposobów. Być może już ją stosujesz, ale nie zdawałeś sobie sprawy, że ten styl działania ma naukowe podłoże, znane od ponad 100 lat! Większość z nas korzysta z mediów społecznościowych, mamy profile na kilku platformach m.in. Tik-Tok, YouTube, LinkedIn, Snapchat itd. Priorytetowo traktujemy tylko wybrane kanały np. Facebook czy Instagram i właśnie im poświęcamy najwięcej czasu i uwagi, a one przynoszą najwięcej satysfakcjonujących interakcji.

Zasadę 80/20 możesz stosować na wiele sposobów, praktycznie w każdej dziedzinie życia zawodowego i prywatnego. Osobiście wykorzystaj ją w kilku obszarach i przekonaj się, jak działa z perspektywy długofalowej. Do zasady 80/20 przykłady można by mnożyć w rozmaitych dziedzinach, jak choćby inwestycje – istnieje niewielka i ograniczona liczba zdarzeń, która ma istotny wpływ na globalne efekty inwestycyjne. Mniej więcej 20 proc. inwestycji generuje 80 proc. zysków finansowych lub innych składowych sukcesu, które przynoszą wartościowe aktywa.

Zasada Pareto – przykłady z życia codziennego:

 • 20 proc. zawartości garderoby nosimy przez 80 proc. czasu,
 • 20 proc. kierowców powoduje 80 proc. kolizji,
 • 20 proc. przeczytanego tekstu pozwala zrozumieć 80 proc. treści,
 • 20 proc. znajomości słówek pozwala zrozumieć 80 proc. języka obcego,
 • 20 proc. znajomych daje 80 proc. satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

 

Efekt Pareto w życiu codziennym dość łatwo racjonalnie wyjaśnić. Ubrania w szafie, które nosimy najchętniej, leżą na wierzchu. Wybrane elementy garderoby są najczęściej prane i prasowane, a zanim trafią na wieszaki w głąb szafy, zakładamy je znowu. Nie inaczej jest z naczyniami w zmywarce i kosmetykami w łazience – te używane najczęściej są najłatwiej dostępne, zwykle w zasięgu ręki i rzadko trafiają za drzwiczki szafek lub do szuflady. Nie chowa się rzeczy, które są w częstym użyciu. Kierując się efektem Pareto, możemy dojść do wniosku, że wystarczy nam 20 proc. posiadanych rzeczy do codziennego funkcjonowania.

Zasada Pareto – przykłady zastosowania w firmie:

 • 20 proc. klientów przynosi 80 proc. zysków,
 • 20 proc. pracowników generuje 80 proc. produktów,
 • 20 proc. reklamacji generuje 80 proc. kosztów.
 • 20 proc. błędów powoduje 80 proc. strat.

Prowadzący firmę, aby zwiększyć swoją skuteczność w biznesie, powinni skupiać się na 20 proc. kluczowych kompetencji, które stanowią dźwignię dla ich biznesu. Nie można być przecież ekspertem we wszystkim, wystarczy, że pozostałe 80 proc. załatwiają na podstawowym poziomie.

 

Efekt Pareto – pozytywne i negatywne strony

Zasada Pareto jest narzędziem, które ułatwia ustawienie priorytetów i tzw. odsianie ziarna od plew. Dzięki niej wiemy, że powinniśmy się skupić na tym, co daje wymierne rezultaty, odrzucić to, co zabiera 80 proc. czasu. Warto sprawdzić indywidualnie efekt Pareta w praktyce po to, aby osiągnąć maksymalne wyniki w minimalnym czasie.

Efekty metody Pareta:

 • Metoda Pareta pozwala na ustalenie, w których obszarach działania firmy tkwią przyczyn niepowodzeń i skutecznego rozwiązania problemu.
 • Wdrożenie zasady Pareto ułatwia organizację czasu, pokazując zespołowi, do których problemów należy przyporządkować więcej zasobów w celu osiągnięcia zadowalającego efektu w jak najkrótszym czasie.
 • Wprowadzenie Zasady Pareto w systemie reklamacyjnym lub kontroli jakości pozwala wyeliminować najczęstsze przyczyny skarg klientów i minimalizować straty.
 • Efekt pracy z metodą Pareta to Diagram Pareto – Lorenza. W prosty, graficzny sposób wizualizuje przyczyny problemów w przedsiębiorstwie i jest narzędziem do wprowadzenia transformujących zmian.

 

Zasada 80/20 w diecie

Co ciekawe dietetycy również stosują metodę Pareta do układania zbilansowanej diety, a ten model żywienia można uznać za optymalny dla zdrowia. Dieta z zasadą 80/20 w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zdrowie, czy efekty widoczne na wadze. Jej fundament to bowiem racjonalne podejście do zbilansowanych posiłków oraz zdrowe żywienie na co dzień. Zasada ta opiera się na założeniu, że 80 proc. wszystkiego, co jemy to produkty zdrowe i nieprzetworzone. Natomiast 20 proc. jedzenia ma na celu zaspokoić przyjemności (słodycze, desery, słone przekąski).  Należy jednak pamiętać, że w zapotrzebowanie energetyczne trzeba wliczyć zarówno 80 proc. bazowego, zdrowego jedzenia, jak i 20 proc. produktów, które mają zaspokoić zachcianki. Jeżeli Twoje zapotrzebowanie to 2 000 kcal, około 400 z nich możesz przeznaczyć na zjedzenie ciasta, lodów czy chipsów bez wyrzutów sumienia. Zwykle to one dają co najmniej 80 proc. całej przyjemności z jedzenia! Na szczęście organizm jest w stanie zbalansować taką ilość mniej zdrowych pokarmów, jeśli większość diety stanowią warzywa, owoce, zboża, błonnik i pełnowartościowe białko.

 

Zasada Pareta na odwrót

Które z zachowań i działań, które rodzi najwięcej przeszkód i utrudnia Ci osiąganie celów? Jakie konkretne działania możesz wykluczyć, to przez nie bowiem niepotrzebnie tracisz czas i energię?

Aby dobrze wykorzystać Zasadę Pareta w swoim życiu, warto przyjrzeć się własnym aktywnościom również z innej perspektywy i znaleźć odwrotną zależność. Chodzi o znalezienie 20 proc. działań, generujących 80 proc. straty czasu, problemów i przeszkód, przez które nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału.

Warto przemyśleć, co z nimi zrobić. Istniejące możliwości to pominąć je, oddelegować, uprościć lub zautomatyzować. W ten sposób zasadę Pareto będzie pracować podwójnie: 20/80 i 80/20.

 

Pareto – zasada jednorazowa? Krytyka Pareto

Ile razy można zastosować metodę Pareto dla tego samego procesu? Dlaczego by nie zastosować zasady Pareto od zasady Pareto? W ten sposób powstaje kalkulacja, że gdyby przyjąć zasadę 80/20 do dwudziestu kluczowych procent i powtórzyć ten proces kilka razy, to doszlibyśmy do momentu, w którym niespełna 1 proc. działań dawałoby 51 proc. wyników. W praktyce jednak rzadko można podejść do tego w ten sposób, a wiele zależy od pułapu, z którego zaczyna się korzystanie z dźwigni. Drugi z argumentów krytyków zasady Pareta jest sztuczny podział. Chodzi o to, że proporcje zasady 80/20 w wielu przypadkach są nieprecyzyjne lub zupełnie nieprawdziwe. W zasadzie Pareto nie chodzi jednak o dokładne podanie ilości w procentach, tylko o wyznaczenie pewnego kierunku. Ogólna zasada przedstawia brak równowagi, a dzięki wskazaniu na punkty, w których występuje, można wiele naprawić i podnieść efektywność.

Zasadę 80/20 możesz stosować na wiele sposobów, np. jako narzędzie do planowania długoterminowego. Możesz ją wykorzystywać też do planowania swojego dnia i lepszego wykorzystania czasu. Zasada Pareto pomaga wyodrębnić najważniejsze 20 proc. działań i podnieść produktywność na wyższy poziom.

 

Osiągaj mistrzostwo w każdej dziedzinie!

Zasada Pareta pomaga wykorzystać lepiej potencjał i osiągnąć mistrzostwo w każdej dziedzinie. Jeżeli chcesz być lepszy w tym, co robisz naucz się sięgać po mistrzowskie rezultaty z materiałów dostępnych na naszej stronie. Znajdziesz sposoby jak budować pewność siebie i nieograniczoną motywację, trenując koncentrację i radzenie sobie w stresujących sytuacjach. Poznaj program Mistrzowskiej Siódemki i realizuj swoje marzenia!

E-book JAK WYCHOWAĆ (w sobie) MISTRZA

 

Tygodniowe Wczasy z Wolnością Finansową

Jeśli pragniesz pracować mniej, zarabiać więcej i mieć czas dla siebie i bliskich spełnij marzenie i dołącz do najbliższej edycji szkolenia Wczasy z Wolnością Finansową. Wyjątkowy program został stworzony dla tych, którzy chcą osiągnąć wolność w finansach i efektywnie wykorzystywać swój czas na rozwój osobisty.

Jesteś managerem, szefem lub dyrektorem firmy, prowadzisz własną działalność gospodarczą lub dopiero planujesz otworzyć własną firmę? A może jesteś aktywny zawodowo na rynku medycznym, pracujesz jako lekarz, stomatolog, prowadzisz własny gabinet i chcesz mieć więcej czasu dla siebie, ale nie za cenę niższego przychodu? Wczasy z Wolnością Finansową przyciągają m.in. managerów, lekarzy, prawników oraz osoby, które stanęły przed wyzwaniem pracoholizmu we własnej firmie, pragnące wolności finansowej i wyniesienia życia oraz firmy na wyższy poziom. Daj sobie jeden tydzień i zyskaj długofalowe korzyści, które zmieniają całą przyszłość!

Wczasy z Wolnością Finansową

 

 

Co to jest pasja? Nowa definicja pasji i czym się różni od hobby?

Co to jest pasja? Nowa definicja pasji i czym się różni od hobby?

Co to jest pasja? Definicja, rodzaje pasji i jak odróżnić pasję od hobby

Wielkie zamiłowanie do czegoś, namiętność, mania, szaleńcza obsesja to pasja. Definicja pasji jest jednak na tyle ogólnikowa, że równie dobrze pasuje do hobby, w którym nie ma aż tyle ognia i żaru, co w pasji. Czym się różni pasja od hobby? Co to jest pasja i jak brzmi nowa definicja pasji?

 

Co to jest pasja?

Pasja dodaje życiu smaku, wciąga na wyższe obroty i elektryzuje. Ludzie sukcesu mają pasje i czas, aby się jej oddawać. Posiadanie pasji stało się modne i prawie każdy chce mieć jakąś pasję, ale jaką? Szukanie pasji może być samo w sobie interesującym doświadczeniem z punktu widzenia odkrywania siebie. Szukając odpowiedzi na pytanie, co to jest pasja i jakie ma dla Ciebie znaczenie, przebywasz całkiem spory odcinek ścieżki w samorozwoju, poznajesz swoje mocne strony i potencjały.

Pasja ma głębsze znaczenie na poziomie emocjonalnym. Wielu ludzi twierdzi, że pasji nie da się tak po prostu zdefiniować, bo to odczucie, które tkwi głęboko w człowieku. Pasja pojawia wtedy, gdy wykonuje się coś z wielką radością, przyjemnością i pełnym oddaniem – po prostu z pasją. Rzadziej określa się słowem pasja konkretną czynność. W tym przypadku bardziej adekwatnym słowem będzie hobby – robienie czegoś dla przyjemności, jak np. łowienie ryb na wędkę, hodowanie ozdobnych kur czy rękodzieło. Znaczenie słowa pasja porównuje się do stanu zauroczenia, zakochania, jako stan ducha i emocję wypływającą wprost z serca. Co ciekawe, pasję można w sobie rozbudzić, jak również nieoczekiwanie stracić tak jak miłość.

 

Pasja w znaczeniu energii do działania

Pasji zwykle towarzyszy szereg pozytywnych emocji, które nakręcają do pokonywania kolejnych etapów na drodze do celu. W tym kontekście pasja oznacza energię do działania, rozbudzoną kreatywność, potencjał do rozwoju, determinację, a także radość, śmiech, poczucie własnej wartości i zadowolenie. Jak łatwo odgadnąć, człowiek z pasją prze do przodu jak taran i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Pasja ujawni się w każdym, kto odkryje swoje powołanie i znajdzie sens w życiu.

Odnalezienie swojej pasji to jeden z elementów budowania szczęścia długofalowo, podobnie jest pozytywne emocje i zdrowe relacje z innymi ludźmi. Próbowanie nowych rzeczy i szukanie hobby to proces, który możne prowadzić do pasji. Najpierw odkrywasz, że lubisz coś robić i czemuś poświęcać swój czas oraz uwagę, potem angażujesz się coraz bardziej i rozwijasz w obranym kierunku, a na koniec oddajesz się pasji i czujesz, że to jest właśnie to, czego szukałeś.

 

Poznaj, czym jest pasja w budowaniu dobrostanu

Pomóż ujawnić się Twojej pasji, jeżeli jeszcze jej nie znalazłeś i złap najlepszą okazję na jednym ze szkoleń organizowanych w ramach spotkań Wyższe Ja. Rozwój duchowy Wyższego Ja to spotkanie z głęboko ukrytymi wartościami, a kiedy już je znajdziemy, wszystko się zmienia. Prawdziwy dostęp do mocy sprawczej, satysfakcji z życia, spełnienia i poczucia sensu funkcjonuje właśnie na poziomie duchowości i nie ma to nic wspólnego z żadną religią. W bezpiecznej, rozsądnej i wspierającej atmosferze, każdy może dotknąć swojego „Wyższego Ja”. Masz gwarancję, że będzie to przeżycie wyjątkowo głębokie i otwierające nowy rozdział w życiu.

 

Pasja wg własnego przepisu

Wielu ludzi wciąż ma kłopot ze znaczeniem i definicją pasji. Nie wiedzą, co to jest pasja, nie doświadczyli bowiem tego ekscytującego uczucia. Wszyscy w koło o niej mówią pod kątem indywidualnych przeżyć, a gdy widać przy tym błysk w oku, kołatanie serca albo emanowanie pozytywną energią, można założyć, że mówią szczerze. W drodze rozpoznania co to pasja, szkolenie rozwojowe z Wyższego Ja odgrywa kluczową rolę. Poznawanie siebie umożliwia dotarcie do własnej mapy drogowej i stworzenie przepisu na lepsze życie. Skorzystaj z możliwości, jakie daje kurs duchowości, zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. Istnieje wiele powodów potwierdzających, że warto zapisać się na warsztaty medytacji oraz nauki podążania za Wyższym Ja. Można sporo zyskać, otrzymując realne wskazówki, jak obudzić swoją duchowość, a także znaleźć się w gronie osób podobnych do Ciebie i nawiązać wartościowe relacje. Szkolenia z duchowości prowadzą inspirujący instruktorzy, jest to więc znakomita okazja, by uczyć się od najlepszych!

 

Czym jest pasja dla człowieka świadomego?

Istnieją różne rodzaje pasji – jedne pozwalają realizować się w biznesie na szeroką skalę, a inne wspierają pozytywne emocje w skali mikro, rozpalając domowe ognisko, dając satysfakcjonujące życie rodzinne i ciepłe relacje z najbliższymi. Pasja i dar posiadania talentu to niezwykle istotne wartości, które mają ogromne znaczenie dla jakości życia. Czym jest pasja dla człowieka? Ludzie szukają pasji na zewnątrz, a to stwarza najczęściej problem podążania za cudzymi pasjami. Tymczasem pasja jest w środku i płynie od wewnątrz. Badania naukowców skupionych w nurcie psychologii pozytywnej wykazały, że oddawanie się pasji wpływa na dobre samopoczucie i satysfakcję z życia, niezależnie od wieku i płci. Ludzie, którzy prowadzą swoje życie z dużą dozą pasji, częściej doświadczają pozytywnych emocji, a także jest im łatwiej wyjść z chwilowych przeciwności. Człowiek z pasją nie pogrąża się w negatywnych odczuciach tak głęboko, a w przypadku niepowodzeń zdaje sobie sprawę z ich tymczasowości.

 

Znalezienie pasji wszystko zmienia!

Często mówiąc pasja w znaczeniu osobistego sukcesu, mam na myśli żywioł, który napędza człowieka. Uchwycić żywioł to książka o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Dla szukających pasji to przełomowa pozycja o talencie i osobistym sukcesie autorstwa jednego z czołowych światowych myślicieli oraz mówców w dziedzinach kreatywności i innowacji – Kena Robinsona. Żywioł to miejsce, w którym naturalny talent spotyka się z osobistą pasją i tworzy wir nie do zatrzymania. Sir Ken Robinson był brytyjskim pisarzem (zmarł w sierpniu 2020 roku), powszechnie uznanym za lidera w dziedzinie innowacyjności, kreatywności i zasobów ludzkich. W 2003 roku został wyróżniony tytułem Sir, nadanym przez królową Elżbietę II za zasługi na polu edukacji i sztuki. Jego książki to spuścizna, z której warto skorzystać, zarówno do samorozwoju, jak i w pracy pedagoga czy będąc rodzicem. Wykład Kena Robinsona o kreatywności w szkołach jest jednym z najbardziej popularnych w historii konferencji TED!

 

Najważniejsze rodzaje pasji – harmonijna i obsesyjna

Psycholog Robert J. Vallerand – jeden z najwybitniejszych znawców psychologii pasji twierdzi, że dwa rodzaje pasji są najważniejszą motywacją, która nas uskrzydla lub zabija. Jego zdaniem pasja ma dwa oblicza: z jednej strony pasja to harmonijna, wewnętrzna potrzeba robienia czegoś, co wnosi do życia wartość, a z drugiej pasja obsesyjna, która wynika z chęci bycia zauważonym, niekiedy żądzy poklasku, zewnętrznych nagród i osiągnięć – niszcząca. Prof. Vallerand był pionierem w dostarczaniu teoretycznego kompendium na ten temat, autorem książki The Psychology of Passion: A Dualistic Model, a jego tezy są często cytowane.

Co to znaczy pasja wg Valleranda?

Pasja harmonijna to taki stan, kiedy robisz coś, co wynika z wewnętrznej potrzeby, Tego typu zajęcie zwykle jest bardzo lubiane i sama możliwość zaspokojenia tej potrzeby daje satysfakcję. Na pewno jesteś w tym dobry, ale nie spoczywasz na laurach, rozwijasz swój talent, przekraczasz granice i osiągasz sukcesy. Osoby z pasją wyróżnia ogromny entuzjazm. Wiedzą, jak najlepiej wykorzystać życie, by nie uronić ani jednej chwili. Niestrudzenie realizują swoje marzenia, bo marzenia nie realizują się same. Zwykle nie wychodzą ze stanu działania w pasji dosłownie nigdy. Praca w ramach swojej pasji kojarzy się dla nich z czymś idealnym, bowiem prowadzi do dobrostanu.

Zagrożenia ze strony pasji obsesyjnej

Obsesja to też rodzaj pasji, a od pasji harmonijnej odróżnia ją wewnętrzna motywacja. Jeśli kręci Cię jakaś dziedzina, ale widzisz w niej przede wszystkim zysk i możliwość osiągnięć oraz sukcesów (pieniądze, sława, władza), to pasja może stać się destrukcyjna i powodować frustracje, a nawet problemy psychiczne. Obsesja w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego i poważnego kryzysu emocjonalnego. Psycholodzy zwracają uwagę, że wychodzenie z tego stanu wymaga wielopoziomów terapii i zajmuje sporo czasu, zanim wróci się do równowagi i odnajdzie nowy sens życia.

 

Ludzie z pasją – jak ich poznać?

Na naszych szkoleniach poznasz ludzi z pasją, którzy zarażają wszystkich w koło pozytywnym nastawieniem do rozwiązywania trudności. Okazją do spotkań jest MentalCamp o formule wczasów, podczas których zdobędziesz pewność i zwiększysz wiarę w siebie! Na wyjazd mogą czuć się zaproszone osoby świadome, gotowe do zmian i chcące poszerzyć swoją strefę komfortu. Podczas wspólnego urlopu w relaksującym otoczeniu popracujemy nad rozwojem osobistym i korzystamy z pięknych uroków przyrody. Szkolenie prowadzą najlepsi eksperci rozwoju osobistego, a uczestnicy to otwarci ludzie, dlatego to niezapomniane przeżycie rozwijające pasję harmonijną do życia.

 

Wejdź do świata z pasją!

Przynależność do grupy społecznej sprawia ogromną przyjemność i daje motywację ludziom zorientowanym na realizowanie swojej życiowej pasji. Ludzie z pasją to bardzo dobrzy koledzy oraz znakomici liderzy, którzy skutecznie zarządzają zespołami i pracownikami. Wiedzą, jak budować wzbogacające i produktywne więzi oraz czerpać z nich wielotorowe korzyści w środowisku win/win. Cechą wyraźnie przebijającą u osoby ogarniętej pasją jest wyraźne zorientowanie na cel. Człowiek z pasją zawsze ma plan i cel. Czuje, że musi postawiać sobie zarówno krótko-, jak i długoterminowe wyzwania i realizować je do skutku. Pamiętajmy jednak, że nie cel jest tu najważniejszy, a droga, która do niego prowadzi, wzbogacająca o nowe doświadczenia.

 

Naturalna zdolność cieszenia się z małych rzeczy

Czym jest pasja dla człowieka, jak nie zbiorem małych rzeczy, które tworzą większą całość? Życie z pasją to nieustające cieszenie się każdą chwilą i dostrzeganie pozytywnej strony każdej okoliczności. Podsumowując – doceniajmy swoje talenty, potencjały i podążajmy za rozwijaniem ich do pełnowymiarowej pasji!